გაზეთი:   რადიო - ფრონტი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-442 1935 1936
K-1-394 1935 1936
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რადიო ფრონტი". 1935-1936. საქ. რადიოფიკაციისა და რადიოგადაცემის კომიტეტის ორგანო. თბილისი. გამომცემელი - საქ. რადიოგამომცემლობა.

1935 . ? ... 27 (31/XII); თით. 2 გვ.

1936 . 1 (28) - 8 (35) (12/VII)..?

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი