გაზეთი:   რეგულატორი
ორგანო : ამ. კ. ს. ფ. ს. რ. რკ. გზათა დირექციის მუშა - მოსამსახურეთა გაზეთი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-443 1930 1931 1932
K-1-107 1930 1931 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რეგულიატორი". "Регулятор". 1930-1932. /. . . . . რკინის გზების გამგეობის მუშა-მოსამსახურეთა ორკვირეული გაზეთი. Двухнадельная газета рабочих и служащих дирекции железных дорог ЗСФСР. თბილისი. რედ. - სარედ. კოლეგია. გამომცემელი - რკინის გზის დირექცია.

1930 . №1 (28/I) - №14 (22/VI)

1931 . №1 - №46

1932 . №1 (47) - №6 (52) ...?

შენიშვნა: გაზეთი წარმოიშვა კედლის გაზეთიდან: ბიბლიოთეკებში სერიალური კომპლექტები არ მოიპოვება.

(საჯ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი