გაზეთი:   რემედასელი (1930 წ. N105 იხ. "პირით წარმოებისაკენ")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2312 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რემედასელი". 1933. საქ. რემედასის სტალინის რაიონის ერთდროული ორგანო. თბილისი. (სტამბა "კომუნისტი"). რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1933 . №1 (26/XI), 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

შინაარსი: მასალები რემედასის სტალინის რაიონის ორგანიზაციის მუშაობის შესახებ; . . სტასოვის ავტობიოგრაფია; საქ. რემედასის ხელმძღვანელთა სურათები.

(უნ.)

წინა გვერდი