გაზეთი:   რემედასის ხმა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2354 1931
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რემედასის ხმა". "Голос мопровца". 1931. სპეციალური ერთდღიური გაზეთი საქართველოს რემედასის ლენრაიონის მე-6 რაიკონფერენციისათვის. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1931 . №1 (2/II), 4 გვ.

(ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი