გაზეთი:   რემედასსი -ის სრულ.საქართვ.განყ.ბიულეტენი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1924
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რემედასი-ის სრულ. საქართველოს განყოფილების ბიულეტენი". 1924. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

გამოვიდა ერთი ნომერი:

1924 . №1-2 (15 ოქტომბერ.), 4 გვ.

შინაარსი: საქართველოს განყოფილებისა და აგრეთვე სამაზრო ქვეგანყოფილებათა ანგარიშები.

(უნ.)

წინა გვერდი