გაზეთი:   საბრძოლო ტემპებით
ორგანო : ზარია ვოსტოკა-ს სტამბის მუშა - მოსამსახურეთა ორგანო
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-446 1930 1931 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბრძოლო ტემპებით". "За боевые темпы" 1930-1934. გამომცემლობის "Заря Востока"- სტამბის მუშა-მოსამსახურეთა ორგანო. Орган рабочих и служащих тип. Издательства "Заря Востока". თბილისი. "Заря Востока"  სტამბა. [რედ. - სარედ. კოლეგია].

1930 . 1 (1/X) - 4 (7/XII); თით. 2 ან 4 გვ.

1931 . 1 - 17 თით. 2 ან 4 გვ.

1932 . 1 (1/I) - 18 (47) (3/XII) თით. 2 ან 4 გვ.

1933 . 1 - 25 (54) (4/V) თით. 2 ან 4 გვ.

1934 . 1, 2 ...? თით. 2 ან 4 გვ.

ტირაჟი - 300-დან 1000 ცალამდე; ტექსტი რუს. და ნაწილობრივ ქართ. და სომხ. ენებზე.

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში სერიალური კომპლექტები არ მოიპოვება.

(უნ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი