გაზეთი:   საბჭოთა აგრონომი (1990 წ. აპრილიდან იხ."გუთნისდედა")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-392 1935 1936 1937 1938 1939 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-1-402 1935 1938 1939 1955 1956 1957 1958 1959
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა აგრონომი". "Советский агроном". 1935-1939. საქ. სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ერთდროული ორგანო (1937 წლიდან 15 დღიური გაზეთი). 1939 წლიდან: ამხ. . . ბერიას სახელობ. სას.-სამეურნეო ინსტიტუტის პარტკომის, კომკავშირის კომიტეტის, პროფკომის, ადგილკომის და დირექციის ორგანო). თბილისი.

1935 . 1 (15/III) - 2 (12/IX); თით. 4 გვ.

1936 . ..?

1937 . 11 (19) (25/XI) - 14 (22) (28/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 500 .)

1938 . 1 (23) (22/I) - 21 (43) (31/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 500 .)

1939 . 1 (44) (15/I) - 11 (54) (22/V) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 500 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; საჯ.; პალატა)
წინა გვერდი