გაზეთი:   საბჭოთა აფხაზეთი(1991წლიდან იხ."ფხაზეთის ხმა")
გამოცემის ადგილი : სოხუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1937
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: გ.მერკვილაძე (1943წ.-დან)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-79 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
F-2-79 1939 1940 1941 1946 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1987 1990 1991
K-1-476 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-2-476 1938 1939 1940 1953 1955 1956 1959 1960 1963 1968 1979 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-3-476 1958
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა აფხაზეთი". 1937. საქ. . . () აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის, სოხუმის ქალაქკომის, აფხაზეთის ასსრ ცაკისა და სოხუმის ქალაქის საბჭოს ორგანო. ყოველდღიური გაზეთი. /მგებ. რედაქტორები: . ხატიაშვილი, . ჭოლოკავა (1938), . აქბარდია, . ქუჩულორია (1939), . ჭოლოკავა (1939-43), . მერკვილაძე (1943 წლის მაისის ხუთიდან). (აფხაზეთის სახელგამის სტამბა). სოხუმი.

1937 . 1 (5/IX) - 98 (31/XII), თით. 4 გვ.

1938 . 1 (99) (1/I) - 299 (31/XII); თით. 4 გვ.

1939 . 1 (300) (1/I) - 299 (726) (31/XII); თით. 4 გვ.

1940 . 1 (727) (1/I) - 304 (1030) (31/XII); თით. 4 გვ.

1941 . 1 (1031) (1/I) - 311 (1341) (31/XII)

1942 . 1 (1342) (1/I) - 309 (1650) (31/XII)

1943 . 1 (1651) (1/I) - 263 (1923) (31/XII)

1944 . 1 (1925) (1/I) - 253 (2159) (31/XII)

(უნ.; საჯარო; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P11/1943;  1944წ. - P6/1944;  1945წ. - P3/1945;  1946წ. - P3/1946

 

წინა გვერდი