გაზეთი:   საბჭოთა აფხაზეთი . გამსვლ. რედაქცია
გამოცემის ადგილი : სოხუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1941
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-238 1941
K-1-572 1941
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა აფხაზეთი". 1941. გამსვლელი რედაქცია ინგურ-ხუმუშქურის არხის მშენებლობაზე. სოხუმი.

1941 . ... №2 (14/VI), №3 (18/VI); თით. 2 გვ. (42X28 სმ.)

(პალატა)

წინა გვერდი