გაზეთი:   საბჭოთა აჭარა (1990 წ. ნოემბრიდან იხ."აჭარა")
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: საქ.კ.პ. (ბ) აჭაროლქკომი
რედაქტორები: დ.დუმბაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-80 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
F-2-80 1938 1939 1940 1941 1946 1947 1948 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1974
F-3-80 1968
K-1-112 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-2-112 1937 1939 1940 1941 1949 1950 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-3-112 1949 1950 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1987
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა აჭარა". 1936. საქ. . . () აჭაროლქკომის და აჭარისკაცის ყოველდღიური ორგანო [გაზეთ "საბჭოთა აჭარისტანის" გაგრძელება]. (1939 წლიდან: საქარტველოს . . () აჭარის საოლქო კომიტეტის და აჭარის ასსრ მშრომელთა დეოუტატების საბჭოების ორგანო). ბათუმი. (აჭარისსახელგამის სტამბა). /მგებ. რედ. - . დუმბაძე. გამომცემელი - საქ. . . () აჭაროლქკომი.

გამოდის "საბჭოთა აჭარის" სახელწოდებით 1936 წლის თებერვლის 6-დან (ნუმერაცია ფრჩხილებში "საბჭოთა აჭარისტანის" ნუმერაციის გაგრძელებას წარმოადგენს).

1936 . 30 (4333) (6/II) - 300 (4603) (31/XII); თით. 4 გვ.

1937 . 1 (4604) (1/I) - 300 (4903) (31/XII); თით. 4 გვ.

1938 . 1 (4904) (1/I) - 299 (5202) (31/XII); თით. 4 გვ.

1939 . 1 (5203) (1/I) - 299 (5501) (31/XII); თით. 4 გვ.

1940 . 1 (5502) (1/I) - 304 (5805) (31/XII); თით. 4 გვ.

1941 . 1 (5806) (1/I) - 311 (6116) (31/XII)

1942 . 1 (6117) (1/I) - 308 (6424) (31/XII)

1943 . 1 (6425) (1/I) - 264 (6688) (31/XII)

1944 . 1 (6689) (1/I) - 225 (6943) (30/XII)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P12/1943;  1944წ. - P5/1944;  1945წ. - P4/1945;  1946წ. - P4/1946

წინა გვერდი