გაზეთი:   საბჭოთა აჭარა. სპეც. გამოშვება
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1977
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-683 1977
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი