გაზეთი:   საბჭოთა აჭარისტანი (1936 წ.მარტიდან იხ."საბჭ.აჭარა")
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: დ.დუმბაძე (1934-36)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-80 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
F-2-80 1929 1930 1931 1935
K-1-112 1930 1931 1932 1935 1936
K-3-112 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა აჭარისტანი". 1929-1936. საქ. კომპარტიის () აჭარისტანის საოლქო კომიტეტის, აჭარისტანის . და გლ., წითელ არმ. და მეზღვაურთა დეპუტატების საბჭოების, ცაკისა და პროფსაბჭოს ყოველდღიური ორგანო. (1935 წელში ქვესათაური: საქ. . . () აჭაროლქკომის და აჭარცაკის ყოველდღიური ორგანო). ბათუმი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია; პასუხისმგებელი რედაქტორი (1934-36- . დუმბაძე.

გამოდიოდა გაზ. "ფუხარა"- (1924-1929) შემდეგ.

სულ გამოიცა:

1929 . №№1 (18/III) (?)

1930 . 1 - 300 ... თით. 4 გვ.

1931 . 1 (2778) - 305

1932 . 1 (1/I) - 276 (28/XII)

1933 . 1 (1/I) - 300 (30/XII)

1934 . 1 - 299 (29/XII)

1935 . 1 (4003) - 300 (4303) (30/XII) (ტირაჟი - 8000 .)

1926 . 1 (4304) (1/I) - 29 (4332) (5/II)

შენიშვნა: იხ. გაზეთის გაგრძელება ახალი სახელით: "საბჭოთა აჭარა" (1936).

ბიბლიოთეკებში სრული კომპლექტები არ მოიპოვება.

(უნ; საჯ; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი