გაზეთი:   საბჭოთა ვაჭრობისათვის
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: მ.ნარსია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-447 1931 1932 1933 1934
F-2-447 1932 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"აბჭოთა ვაჭრობისათვის". "За советскую торговлю". 1932-1934. საქართველოს კოოპ. და სავაჭრო მუშაკთა პროფკავშირის . გამგეობის, ცეკავშირის და საქვაჭრობის ათდღიური გაზეთი. თბილისი (ცეკავშირის სტამბა). /მგებ. რედაქტორი - . ნარსია.

სულ გამოვიდა:

1932 . № 1 (12/III) - № 22 (10/XI); თით. 4 გვ.

1933 . № 1 (23) (1/I) - № 33 (55) (25/XII) თით. 4 გვ.

1934 . № 1 (56) - № 26 (81) (15/IX) თით. 4 გვ.

ტექსტი ქართული და ნაწილობრივ რუსული;

იხ. კრიტიკა გაზეთის შესახებ: "კომუნისტი" 1933 . 17 მაისის № 120, პრესის მიმოხილვა.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი