გაზეთი:   საბჭოთა კახეთი
ორგანო : ს.კ.პ.თელავის მაზკომის და აღმასკომის ყოველკვირეული ორგანო
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-670 1923
K-1-114 1923
K-2-114 1923
K-09-114 1923
P 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა კახეთი". 1923. . . . () თელავის მაზრკომის და აღმასკომის ყოველკვირეული ორგანო. თელავი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - თელავის მაზრის კომ[უნალური] მეურნეობა, (თელავის კომ. მეურნეობის სტამბა).

იცემოდა გაზ. "წითელი მშრომელის" (1921-1922) შემდეგ.

სულ გამოვიდა:

1923 . 1 (?) - 12 (4/XI), თით. 4 გვ.

(უნ.; საჯ.; საქ. მუზ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1923 წ. - P24/1923;

წინა გვერდი