გაზეთი:   საბჭოთა კულტურულ ვაჭრობისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2402 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა კულტურული ვაჭრობისათვის". 1934. . . . . პარტკ. და პრეზიდ. ორგანო. თბილისი. რედ. – სარედ. კოლეგია.

1934 . 1, 2 ..?

შენიშვნა: ცნობა აღებულის საქ. წიგნის პალატის ხარვეზთა კარტოთეკიდან.

წინა გვერდი