გაზეთი:   საბჭოთა მეურნე
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2404 1934 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა მეურნე". 1934-1935. თელავის მეღორ. საბჭოთა მეურნეობა "გიგანტი"- პოლიტგანყოფილების დეკადური ორგანო. Ежедекадный орган политотдела Телвского свиновод.-совхозаთელავი ("კოლმეურნის ხმის" სტამბა).

1934 . 1 (1/X), გვ 2. (ტირაჟი - 500 .)

1935 . 1 - 3 (11/11), 2 გვ. (ტირაჟი - 400 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(საჯ. უნ.)

წინა გვერდი