გაზეთი:   ავტოტრანსპორტელი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1967
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-631 1967 1968 1969
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი