გაზეთი:   საბჭოთა მწერალი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: შ. რადიანი (1934)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა მწერალი". 1932-1934. საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ქუთაისის განყოფილების ყოველთვიური ორგანო. სალიტერატურო-საინფორმაციო გაზეთი. ქუთაისი (ქალაქის სტამბა). რედაქტორი - . ბახტურიძე (1933), . რადიანი (1934). გამომცემელი - რიონჰესის მშენებლობა.

1932 . № 1, № 2; თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1933 . № 1 (3) (იანვ.) - № 13-14 (მარტი)..? (ტირაჟი - 1500 .)

1934 . № 12 (15/I)..?

თანამშრ.: . თევანიძე, . დარასელი, . თომაშვილი, დია ჩინელი, კლ. ფანცულაია, . გიასელი, ილ. ხოშტარია, . ხმალაძე და სხვანი.

(უნ.; საჯ.; ქუთ. საჯ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი