გაზეთი:   საბჭოთა ოსეთი (1990 წ. ნოემბრიდან იხ."შიდა ქართლი")
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ცხინვალი(1961 მდე სტალინირი)
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-129 1935 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
F-2-129 1939 1940 1946 1948 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1989 1990
K-1-397 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1946 1947 1948 1949 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-2-397 1936 1941 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-3-397 1952 1956 1957 1958 1974
K-4-397 1952
K-5-397 1952
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა ოსეთი". 1933. საქ. . . () სამხრეთ ოსეთის ოლქკომის, საოლქო ცაკის და პროფსაბჭოს ექვსდღიური ორგანო (1940 წლ. იანვრის 15-დან: საქ. . . () სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტის, სტალინირის საქალაქო კომიტეტისა და მშრომელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს აღმასულებელი კომიტეტის ორგანო). სტალინირი (სამხრეთ ოსეთის სახელგამის სტამბა).

1933 . 1 - 15; თით. 4 გვ.

1934 . 1 - 60 (111) თით. 4 გვ.

1935 . 1 (112) - 49 თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1300 .)

1936 . 1 (151) (7/I) - 46 (196) (29/XII); თით. 4 გვ. ტირაჟი აღნიშნული არ არის.

1937 . 1 (197) (6/I) - 55 (259) (30/XII); თით. 4 გვ. ტირაჟი აღნიშნული არ არის.

1938 . 1 (260) (5/I) - (59) (322) (31/XII); თით. 4 გვ. ტირაჟი აღნიშნული არ არის.

1939 . 1 (323) (6/I) - 291 (603) (31/XII); თით. 4 გვ. ტირაჟი აღნიშნული არ არის.

1940 . 1 (604) (1/I) - 304 (907) (31/XII); თით. 4 გვ. ტირაჟი აღნიშნული არ არის.

1941 . 1 (908) (1/I) - 242 (1149) (14/IX) ..?

1942 . 1 - 309 (1526) (31/XII) . . . (ტირაჟი - 2700 .)

1943 . 1 (1527) (1/I) - 263 (1878) (31/XII); (ტირაჟი - 2700 .)

1944 . 1 (1879) (1/I) - 258 (2136) (30/XII); (ტირაჟი - 2700 .)

1945 . 1 (2137) (1/I) - 252 (2389) (23/XII);

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P17/1943;  1944წ. - P10/1944;  1945წ. - P10/1945;  1946წ. - P10/1946

წინა გვერდი