გაზეთი:   საბჭოთა პედაგოგი
ორგანო : ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ორგანო
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: იოკ.შენგელია(პასუხისმგებელი რედაქტორი)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2335 1935
K-1-434 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა პედაგოგი". 1935-36. ქუთაისის სახელმწიფო პედინსტიტუტის [ერთდროული] ორგანო. ქუთაისი.

1935 . 1 (29/XII), 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

1936 . 2 (4/X), 4 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი