გაზეთი:   საბჭოთა პედაგოგი (1990 წ. მაისიდან იხ."თაობა")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1966
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-622 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-1-1710 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი