გაზეთი:   საბჭოთა საქართველო. სარეკლამო ფურცელი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1965
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-590 1965 1966
K-1-681 1966
K-2-681 1966
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი