გაზეთი:   საბჭოთა სვანეთი (1953 წ.დან იხ."კომუნიზმის დროშა")
გამოცემის ადგილი : ლენტეხი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ბ.ბაბლუანი (1942წ.-დან)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-127 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
K-1-514 1938 1939
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

"საბჭოთა სვანეთი". 1938-1940. საქ. . . () ქვემო-სვანეთის რაიკომისა და რაიაღმასკომის ექვსდღიური ორგანო. 1940 წლიდან: საქ. . . () ქვემო-სვანეთის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ექვსდღიური ორგანო. ლექსურა. /მგებ. რედაქტორები: . ცაგარეიშვილი. ალ. ჯინჭარაძე (1938), . ტვილდიანი (1939 წლიდან 1942 . 2/VIII-მდე), . ბაბლუანი (1942 . 9 აგვისტოდან).

1938 . 1 (1000) - 41 (1041) [141] (31/XII); თით. 4 გვ.

1939 . 1 (1042) (6/I) - 48 (169) (30/XII); თით. 4 გვ.

1940 . 1 (170) (9/I) - 57 (217) (29/XII)..? თით. 4 გვ.

1941 . 1 (228) (5/I) - 49 (276) (28/XII)

1942 . 1 (277) (4/I) - 48 (324) (29/XII)

1943 . 1 (392) (3/I) - 51 (379) (23/XII)

1944 . 1 (381) (6/I) - 51 (431) (28/XII)

(საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P82/1943;  1944წ. - P55/1944;  1945წ. - P57/1945;  1946წ. - P57/1946

წინა გვერდი