გაზეთი:   საბჭოთა სოფელი (1962 წ. მაისიდან იხ."კოლხეთის ცისკარი")
გამოცემის ადგილი : აბაშა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-126 1932 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
F-2-126 1932 1935 1940 1941
K-1-307 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-307 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1961 1962
K-3-307 1950 1953 1956 1957 1958
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა სოფელი". 1931. საქ. . . () აბაშია რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ყოველ ექვსდღიური ორგანო. (1935 წლიდან: საქ. . . () აბაშის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო; 1940 წლის 9 იანვრიდან: საქ. . . () აბაშის რაიკომის და მშრომელთა დეპუტატების რაისაბჭოს ორგანო). აბაშა (სენაკის მრეწველობის ტრესტი სტამბა (1931-32), შემდეგ 1934 წლიდან აბაშის რაიაღმასკომის სტამბა). /მგებ. რედატქორები: სარედ. კოლეგია.

1931 . 1 - 5. თით. 4 გვ.

1932 . 1 (6) - 20 (24) თით. 4 გვ.

1933 . 1 (25) - 39 (64) (25/XII) თით. 4 გვ.

1934 . 1 (65) (22/I) - 43 (107) (22/XII) (ტირაჟი - 3000 .)

1935 . 1 (109) - 56 (164) (31/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1936 . 1 (165) (12/I) - 43 (207) (23/XII) (ტირაჟი - 4000 .)

1937 . 1 (208) (3/I) - 47 (254) (31/XII) (ტირაჟი - 4500 .)

1938 . (255) - 67 (321) (30/XII) (ტირაჟი - 4500 .)

1939 . 1 (322) (6/I) - 63 (384) (30/XII) (ტირაჟი - 4500 .)

1940 . 1 (385) (3/I) - 56 (440) (22/XII) (ტირაჟი - 4500 .)

1941 . 1 (441) (1/I) - 47 (486) (14/XII) (ტირაჟი - 4500 .)

1942 . 1 (488) (4/I) - 46 (533) (21/II) (ტირაჟი - 2500 .)

1943 . 1 (534) (1/I) - 49 (579) (24/XII)

1944 . 1 (580) (1/I) - 48 (627) (31/XII)

1945 . 1 (628) (11/I) - 46 (672) (24/XII) (ტირაჟი - 2200 .)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P65/1943;  1944წ. - p84/1944;  1945წ. - P50/1945;  1946წ. - P50/1946

წინა გვერდი