გაზეთი:   საბჭოთა სუბტროპიკები
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-128 1938 1939 1940 1941
K-1-507 1938 1939 1940 1941
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა სუბტროპიკები". "Советские субтропики". 1938-1941. "ჩაის მრეწველობისა და სუბტროპიკულ საბჭოთა მეურნეობ. მუშათა პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის, "საქართველოს ჩაის", და "საქ. ჩაის საბჭოთა მეურნეობის" ტრესტებისა და "ლიმონტრესტის" ორგანო. სამდღიური გაზეთი. თბილისი. /მგებ. რედ. - . ქერქაძე.

გაგრძელება გაზეთისა "ბრძოლა ჩაისათვის" (1932-1938) (ნომერაცია ფრჩხილებში გაზ. "ბრძოლა ჩაისათვის" ნომერაციის გაგრძელებაა);

სულ გამოვიდა:                         

1938 . 70 (463) (29/VII) - 120 (513) (30/XII); თით. 4 გვ.

1939 . 1 (514) (1/I) - 119 (631) (31/XII) თით. 4 გვ.

1940 . 1 (632) (4/I) - 118 (749) (29/XII) თით. 4 გვ.

1941 . 1 (750) - 8 (8/VI)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი