გაზეთი:   საბჭოთა ხელოვნება
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-365 1933 1934 1935
F-2-365 1935
K-1-116 1933 1934
K-2-116 1933 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საბჭოთა ხელოვნება". 1932-1935. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი ხელოვნების და მარქსისტულ ხელოვნებათმცოდნეობის საკითხებზე. საქ. განსახკომის ხელოვნებისა და  ლიტერატურის სექციის ყოველთვიური ორგანო; 1933 წლიდან: განსახკომის ხელოვნების სექტორის, ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირისა და დრამატურგთა სექტორის ყოველდეკადური ორგანო - სოციალისტური ხელოვნების იდეოლოგიური და საინფორმაციო გაზეთი; 1935 წელში: საქ. განსახკომისა და სახკინმრეწვის ორაგანო ორკვირეული გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედ. კოლეგია (1932), გამომცემელი - განსახკომი და (1933 წლიდან) თეატრებისა და სანახ. სამმართველო, შემდეგ სახკინმრეწვი.

1932 . № 7-9 (ივნისი-აგვისტო), 24 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

1933 . № 1 (6/IV) - № 17 (24/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000-4000 .)

1934 . № 1 (18) - № 15 (31); თით. 4 გვ.

1935 . № 1 (32) (24/I) - № 4 (35) (21/II); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

შენიშვნა: ამავე სახელწოდებით 1936 წლიდან გამოდის ყოველთვიური ჟურნალი "საბჭოთა ხელოვნება" 1936-1941; იხ. აგრეთვე ჟურნ. "ხელოვნება". 1935.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი