გაზეთი:   სადარაჯოზე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2321 1938
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

  "სადარაჯოზე". "На страже". 1938. გაზეთის "სადარაჯოზე" საკორესპონდენტო პუნქტისა და საქართველოს ცენტრალური სასპორტო-სასრ. კლუბის გამოცემა, მიძღვნილი სსრკ ხალხთა სასროლო სპატრაკიადის მომზადებისადმი. თბილისი. [ერთდროული გაზეთი].

1938 . [1] (25/VII), 4 გვ. (ტირაჟი - 1100 .)

(საჯ.)

წინა გვერდი