გაზეთი:   საერთაშორისო კოოპერატიული დღე
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2430 1923
F-2-2430 1923
K-2-117 1923
K-09-117 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საერთაშორისო კოოპერატიული დღე". 1923. [ერთდღიური გაზეთი]. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - საქ. ცენტრალური კოოპერატიული კავშირი (ცეკავშირი).

1923 . [?1] (7/VII), 4 გვ.

(საჯ.; საქ. მუზ.; პალატა; სარევ. მუზ.)

წინა გვერდი