გაზეთი:   სავაჭრო - საინფორმაციო ცნობარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2344 1936
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"სავაჭრო-საინფორმაციო ცნობარი". "Торгово-информационный справочник". 1936. თბილისის შინავაჭრობის განყოფილების და საქ. სახვაჭრობის მუშაკთა კავშირის ცენტრ. გამგეობის სპეციალური გამოშვება, მიძღვნილი ვაჭრობის სტახანოვურ დეკადისადმი. Специальный выпуск Тифвнугорта и ЦП Союза работи госторговли Грузии, посвященный стахановской декаде в торговле.  თბილისი

გამოვიდა დასურათებული გაზეთის სახით ხუთი ნომერი:

1936 . №1 (6/II) - №5 (30/V); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 700 .)

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი