გაზეთი:   ს. კ. პ. ავანგარდი
გამოცემის ადგილი : ახალი სენაკი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ავანგარდი". 1934. ახალი სენაკის სამანქანო-სატრაქტორო სადგურის პოლიტგანყოფილების ორგანო. ახალსენაკი (სენაკის რაიაღმასკომის ადგილობრ. მრეწველობის სტამბა).

1934 . 1 (?) - 82 (21/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი