გაზეთი:   საქართველოს კინო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1924
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-940 1924
P 1924
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საქართველოს კინო". 1924. ორკვირეული სურათებიანი გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - სსსრ სახკინმრეწველობა.

1924 . №1 (13/XII), 4 გვ.

სტატიების გარდა შეიცავს "სამი სიცოცხლიდან" და სხვა კინოპიესებიდან აღებულ სურათებსა და პორტრეტებს.

(საჯ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1924 წ. - P17/1924;

წინა გვერდი