გაზეთი:   საქართველოს კინემატოგრაფისტი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1967
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-633 1967 1968 1969
K-1-720 1968 1969
K-2-720 1969
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი