გაზეთი:   საქართველოს კომუნისტი (ივლისიდან იხ."ახალი კომუნისტი")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1920
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ფილ.მახარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-307 1920
F-2-307 1920
K-2-133 1920
K-09-133 1920
P 1920
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საქართველოს კომუნისტი". 1920. ყოველდღიური ორგანო საქართველოს კომუნისტურ პარტიის ცენტრალურ და ტფილისის კომიტეტებისა. თბილისი. რედ. - სარედ. კოლეგია. (ფაქტიური რედაქტორი - ფილ. მახარაძე). (სტამბა "ეკონომია").

გამოდიოდა დახურული "კომუნისტის" (1920) (იხ. ზემოთ) შემდეგ.

1920 . №1 (18/VI) - №25 (17/VII0; თით. 4 გვ.

"საქართველოს კომუნისტი" დახურვის შემდეგ იცემოდა "ახალი კომუნისტი" (1920) (იხ. ქვემოთ).

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1920წ. - P4/1920

 

წინა გვერდი