გაზეთი:   საქართველოს კონსტიტუცია
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-833 1990
K-1-843 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი