გაზეთი:   საქართველოს მოამბე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
რედაქტორები: ნესტან გუგუშვილი
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-825 1990 1993 1994 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2010
K-1-841 1990 1993 1994 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2010
K-2-841 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი