გაზეთი:   საქართველოს კოოპერატორი - ბიულეტენი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1960
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-531 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
K-1-641 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1991
K-2-641 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი