გაზეთი:   საქართველოს მეხანძრე (1966 წ.იხ."მებრძოლი გუშაგი")
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1960
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-527 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965
K-1-643 1957 1958 1961 1962 1963 1964 1965
K-2-643 1962 1963 1964 1965
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი