გაზეთი:   საქართველოს მოქალაქეთა სტუდენტური კავშირი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-964 1992 1993
K-1-938 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი