გაზეთი:   საქართველოს ნავთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1940
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-221 1940 1941
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საქართველოს ნავთი". "Нефть Грузии". 1940. ტრესტ საქნავთის და კავკასიის ნავთის სარეწაოების მუშათა კავშირის რაისარეწკომის ორგანო. Орган треста Грузнефть и Райпромкома Союза рабочих нефтепромыслов Кавказа. ყოველკვირ. გაზეთი. Выходит по субботам. თბილისი. Отв. ред.– Г.Алибеков.

1940 . 1 (8/XI) - 9 (30/XII); თით. 4 გვ.

1941 . 1 (10) - 26 (35) (28/VI) თით. 4 გვ.

ტექსტი ქართ. და რუს.

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი