გაზეთი:   საქართველოს რემედასელი
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1946
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-349 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი