გაზეთი:   საქართველოს რესპუბლიკა
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: პ.დ.საყვარელიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-160 1918 1919 1920
F-2-160 1918 1919 1920 1921
F-3-160 1918 1919 1920 1921
K-1-129 1920 1921
K-2-129 1918 1919 1920
K-3-129 1918 1920
K-09-129 1918 1919 1920 1921
P 1918 1919 1920 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"საქართველოს რესპუბლიკა". 1918-1921. მთავრობის მოამბე. ყოველდღიური გაზეთი. თბილისი. რედაქტორები - გრ. მაჭავარიანი, შემდეგ - . . საყვარელიძე. მთავრობის გამოცემა.

1918 . №1 (25/VII) - №129 (30/XII); თით. 4 გვ.

1919 . №1 (?) - №297 (31/XII); თით. 4 გვ.

1920 . №1 (?) - №299 (31/XII); თით. 4 გვ.

1921 . №1 (1/I) - №43 (25/XII); თით. 4 გვ.

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.)


შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1918წ. - P3/1918;  1919წ. - P2/1919;  1920წ. - P22/1920;  1921 წ. - P10/1921;

წინა გვერდი