გაზეთი:   უკვდავება
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1973
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-665 1973 1975
K-1-750 1973
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი