გაზეთი:   ურო
ორგანო : 26 კომუნარი-ს სახ. ქარხნის საქ. კ.პ.(ბ) პარტკომის დეკადური ორგანო
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-469 1931 1932 1935
F-2-469 1931 1932 1933 1934 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ურო". - "Молот". 1931-1933. "26" სახელობის ქარხნის მუშა-მოსამსახურეთა ორგანო. (1932 წლიდან: მანქანათმშენებლობის "26 კომუნარის" სახელ. ქარხნის საქ. . . () პარტკოლექტივის და ქარხკომის ორგანო. Орган партколлектива КП (б) Грузии и завкома машиностроит. завода имени 26 коммунаров. ყოველდეკ. გაზ. ტფილისი "Заря Востока"-ს  სტამბა).

1931 . 1 (?) - 17 (25IXII); თვით. 2 გვ.

1932 . 1 (18) - 32 (?) თვით. 2 გვ.

1933 . 1 (33) (15/I) - ..? (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს. ენებზე, ხანდახან ერთერთ მათგანზე.

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში სერიალური კომპლექტები არ მოიპოვება.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი