გაზეთი:   უქიმერიონი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-714 1989 1990 1994 2000 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2012 2013 2014
K-1-1893 2013 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი