გაზეთი:   უწყებები
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: საქ.კ.პ.საოლქო კომიტ. და რევკ.
რედაქტორები: ს.ჩიხლაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2671 1921
F-2-2671 1921
K-1-155 1921
K-09-155 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"უწყებანი . . . ბათუმის საოქლო კომიტეტის და რევკომისა". 1921. ყოველდღიური გაზეთი. ბათუმი. გამომცემელი - . . . ბათომის კომიტ. და რევკომი. /მგებ. რედ. - . ჩიხლაძე (№50-მდე), შემდეგ - რედკოლეგია. (რევკომის პირველი სტამბა).

1921 . №1 (?) - №205 (30/XI); თით. 4 გვ. (ტირაჟი 3000 .)

თანამშრ.: . კომუნაძე (?), . ტოგო (მირიან ჭანტურიშვილი), . დანიძე, . სულთან-ზადე და სხვანი.

"უწყებანი"- შემდეგ იცემოდა "ბრძოლა" (1922).

შენიშვნა: მოიპოვება მხოლოდ ერთეული ნომრები: აჭარის სახ. არქივში (№№60, 81 და 205) და . მარქსის საქ. საჯარო ბიბლიოთეკაში (№№39, 50, 51, 79, 82).

(აჭარის სახ. არქივი; საჯ.)

წინა გვერდი