გაზეთი:   ფასკუნჯი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1908
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-159 1908
F-2-159 1908
K-09-774 1908
K-1-774 1908
P 1908
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ფასკუნჯი". 1908 - 1909. კაზმული მწერლობა,მხატვრობა, მუსიკა, თეატრი. ყოველკვირეული სალიტერატურო-სამხატვრო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამ. – გრ. ტატიშვილი. (სტამბა "ძმობა").

1908 წელს იცემოდა გაზეთის სახით (4 გვ. in F) 1909 წელს კი 16-გვერდიან ნაკვეთებად in 4; სულ გამოვიდა:

1908 . №1 (27/X) - №8 (25/XII);

1909 . №1 (1/I) - №17 (26/IV).

 

შინაარსი: ილ. ჭავჭავაძის, აკაკის, .მგალობლიშვილის, .მეგრელის, .შანშიაშვილისა და სხვა მწერლების ლიტერატ. ნაწარმოებნი; თარგმანები: . პოე (.შანშიაშვილისა), საადი (ალ.სარაჯიშვილისა) და სხვ.; . აბაშიძის, ზაქ. ფალიაშვილის,სიტყვასი (სამს.ფირცხალავასი) და მრავალი სხვა ავტორის სტატიები.

იხ. აგრეთვე თვიური გამოცემა "ფასკუნჯი" (1910.)

(უნ.; საჯ.; საქ.მუზ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1908წ. - P21/1908

 

 

წინა გვერდი