გაზეთი:   ფეიქარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1939
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-87 1939 1940 1941
K-1-522 1939 1940
K-2-522 1939
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ფეიქარი". "Пеикари". 1939-1941. თბილისის აბრეშუმის საქსოვი ფაბრიკის პარტკომისა და ფაბკომის ორგანო. ხუთდღიური გაზეთი. თბილისი. /მგებ. რედაქტორი - გრ. იარილოვი. ფაბრიკის გამოცემა.

გაზეთ "წითელი ფეიქარი"- (1932-1939) გაგრძელება (იხ.)

1939 . 1 (295) (4/I) - 56 (350) (24/XII); თით. 4 გვ.

1940 . 1 (351) (1/I) - 55 (405) (27/XII) თით. 4 გვ.

1941 . 1 (406) - 26 (4/VII)..? თით. 4 გვ.

ტექსტი ქართ. და რუს.

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი