გაზეთი:   ფერო - გიგანტი
გამოცემის ადგილი : ზესტაფონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-470 1935 1936 1937
K-1-422 1935 1936 1937
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ფერო-გიგანტი". "Ферро-Гигант". 1932-1937. ფერომარგმშენის სამკუთხედის დეკადური ორგანო (1935 . - ექვსდღიური გაზეთი. ზესტაფონი (ქალაქის სტამბა). რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . № - № 6; თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

1933 . № 1 (7) - № 15 (21) (13/V) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

1934 . № 1 ..?

1935 . № 1 (77) - № 33 (30/XI) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

1936 . № 1 (110) - № 24 (133) (7/XI)..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1937 . № 1 (339) - № 9 (347) (27/III)..? თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი