გაზეთი:   ფიზკულტურისა და სპორტის აღმავლობისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1949
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-363 1949
K-1-602 1949
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი