გაზეთი:   ფინმუშაკი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-471 1932 1933
F-2-471 1932 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ფინმუშაკი". "Финработник". 1932-1936. საქ. ფინსახკომის, სახელმწიფო ბანკის, კომბანკის, სოც. მიწ. ბანკის, სამრეწ. ბანკის და საფინანსო-საბანკო მუშაკთა კავშირის დეკადური ორგანო. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . № 1 - № 3 (15/XII); თით. 4 გვ.

1933 . № 5 (10/I) - № 8 (14/III); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 5000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი